Regulamin zakupów

 1. Sklep NEWLADY.PL (nazywany w dalszej części Sklepem) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonywanie zakupów jest dobrowolne i oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu Zakupów oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją zamówienia.
 3. Oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, pozbawione wad fabrycznych i prawnych, legalnie dopuszczone do obrotu na polskim rynku.
 4. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 15 lat. Za niewiążącą uważa się umowę zawartą przez osoby poniżej tego wieku.
 5. Zamówień dokonywać można przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Pod terminem ‘złożenie zamówienia’ rozumieć należy wypełnienie Formularza zamówienia po dodaniu produktów do Koszyka.
 7. Zamówienie realizowane jest w ciągu 24 godzin od chwili jego potwierdzenia. Zamawiając kilka produktów zamówienie zostanie wysłane w czasie kiedy wszystkie produkty zostaną skompletowane, tzn. jeżeli jeden z produktów jest dostępny a na drugi trzeba czekać 3 dni to czas realizacji zamówienia wydłuża się do 3 dni.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail informujący o przyjęciu zlecenia oraz zawierający niezbędne dane - wybrane pozycje, rozmiary, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki, adres dostawy. Dane zawarte w tym e-mailu uważa się za obowiązujące i na ich podstawie realizuje się zamówienie. Podanie nieprawdziwych danych, w tym nr telefonu, adresu e-mail może utrudnić lub uniemożliwić transakcję.
 9. W przypadku, gdy Klient nie otrzyma wiadomości potwierdzającej, powinien skontaktować się ze Sklepem drogą e-mailową lub telefoniczną.
 10. NEWLADY.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji lub anulowania zamówienia, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do możliwości jego realizacji.
 11. Dostępnymi formami płatności są: za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto Sklepu oraz "szybki przelew" tj. kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem serwisów PayPal oraz platnosci.pl. Szczegóły dotyczące form płatności dostępne w dziale ‘Formy płatności’. Dla zamówień wysyłanych za granicę dostępnymi formami płatności są: karta płatnicza oraz "szybki przelew".
 12. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • niezwłocznie w przypadku wybrania formy zapłaty: za pobraniem.
  • po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie NEWLADY.PL - przy zamówieniach płatnych przelewem oraz "szybkim przelewem".
  • po poprawnej autoryzacji karty płatniczej – przy zamówieniach płaconych kartą lub PayPal
 13. Płatność za zamówienie powinno być uregulowane w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.
 14. Ceny podawane w serwisie NEWLADY.PL są cenami brutto. Ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 15. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na wyraźne życzenie Klienta.
 16. Kupujący powinien zostać poinformowany o niedostępności produktów i braku możliwości realizacji części zamówienia. Wówczas Klient decyduje o częściowej realizacji zamówienia, anulowaniu całości zlecenia lub o wydłużeniu czasu oczekiwania. Sposób realizacji takiego zamówienia Klient powinien wybrać w ciągu 3 dni. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do wysłania dostępnych pozycji lub anulowania zamówienia. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, Sklep w ciągu 3 dni zwraca przedpłatę na wskazane przez Klienta konto bankowe lub kartę płatniczą.
 17. Na czas otrzymania przesyłki do klienta składa się czas potrzebny na sprowadzenie artykułów do magazynu. O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność wpływania potwierdzonych zamówień.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostarczyciela i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki powinien sporządzić protokół szkody w obecności dostarczyciela a także poinformować o tym Sklep. Reklamacje rozpatrywane są tylko po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Odbiorcę oraz dostarczyciela.
 20. Klient otrzymuje wiadomość e-mail w dniu nadania wysyłki.
 21. Kupujący może zrezygnować z zamówienia. Anulowanie może nastąpić drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres kontakt@newlady.pl lub drogą telefoniczną.
 22. Część produktów może być przeznaczona do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży. Po wyczerpania zapasów objętych promocją Sklep zastrzega sobie prawo wysłania niepełnego zamówienia lub anulowania zlecenia.
 23. Klient może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania towaru. Szczegóły dotyczące zwrotu towaru znajdziesz w zakładce „zwroty”.
 24. Jeżeli konieczny jest zwrot lub wymiana produktów opłacanych przelewem z konta zagranicznego, koszty są zwracane na kartę. W szczególnych przypadkach mogą być zwracane na konto zagraniczne, jednak w przypadku przelewu zwrotnego Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztem wykonania przelewu.
 25. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki wysłanej poza granice Polski, Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami odebrania przesyłki zwrotnej.
 26. Serwis NEWLADY.PL ponosi odpowiedzialność za towar z tytułu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KC (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami). W przypadku kwestii spornych (reklamacji towaru, zwrotu lub wymiany) klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem oraz do złożenia stosownego formularza: reklamacyjnego, zwrotnego lub wymiany.
 27. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Klient może odstąpić od umowy, gdy naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub narażała by Klienta na znaczne niedogodności. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z §8 pkt. 3 Ustawy, tj. Klient w ciągu 14 dni zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji. 
 28. Jeżeli konieczność wymiany wynika z błędu NEWLADY.PL, koszty wysyłki do Sklepu, które ponosi Klient, są mu zwracane. Kwota wysyłki odczytywana jest z listu przewozowego i nie może przekraczać 12 zł. Przesyłki odsyłane ‘za pobraniem’ nie będą odbierane.
 29. Serwis NEWLADY.PL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich weryfikacji a także wnioskowania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 30. Serwis NEWLADY.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego o tym informowania.
 31. Wszelkie wątpliwości, dotyczące zarówno oferowanych produktów, jak i rozwiązań formalnych kierować można droga mailową na adres kontakt@newlady.plStrona głównaStrona głównaSpodobał Ci się nasz sklep? Uważasz Nas za godnych polecenia? Poleć Nas innym...